Małgorzata Sztejter

executive coaching, team coaching, komunikacja

Małgosia jest executive i team coachem oraz mentorką. Jest siódmą osobą w Polsce z akredytacją coacha i mentora EMCC EIA na poziomie Senior Practitioner. Łączy doświadczenie ponad 20 lat pracy w kierowniczych rolach w międzynarodowych firmach doradztwa profesjonalnego, z widzeniem człowieka w organizacji – jego dylematów i wyzwań. 

Jej doświadczenie zawodowe ma dwa nurty: pierwszy, związany z rozwojem najwyższej kadry zarządczej, efektywnych zespołów oraz przywództwa oraz drugi, związany ze strategią, marketingiem, rozwojem biznesu i komunikacją. Pełniła rolę dyrektora marketingu w PwC oraz rolę członka zarządu międzynarodowej kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna, gdzie kierowała zespołami HR oraz marketingu i business development. 

Odpowiadała za tworzenie wizji i strategii organizacji, kształtowanie kultury organizacyjnej, budowanie relacji oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi. Zajmowała się badaniami satysfakcji klientów oraz analizą oczekiwań pracowników. Zainicjowała i wdrożyła program mentoringowy w swojej organizacji, a następnie w wielu innych, jest trenerem mentorów w programach biznesowych i społecznych. 

Ukończyła szkoły coachingu – Kingmakers Academy w Polsce oraz The Academy of Executive Coaching, UK. Jest certyfikowanym konsultantem PRISM BrainMapping oraz certyfikowanym Change Managerem (Prosci). Wykłada na EMBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

We współpracy ceni partnerstwo i głębokie zaangażowanie, jest konkretna i analityczna. Cechuje ją empatia i życzliwość wobec osób, którym towarzyszy w rozwoju i zmianie. Pobudza do autorefleksji, pomaga klientom dostrzec inną perspektywę, rozpoznać swoją moc i talenty, zweryfikować przekonania i utarte sposoby działania.

© 2021 Amberstone Associates All rights reserved.