Joanna Zawada

coaching, team coaching, transformująca obecność

Joanna zajmuje się coachingiem od 2007 roku. Pracuje w środowisku biznesowym i korporacyjnym, ale z ogromną przyjemnością udziela się jako wolontariusz w inicjatywach społecznych. Jest coachem indywidualnym i zespołowym – najczęściej na poziomie zarządu i wyższej kadry managerskiej. Prowadzi warsztaty z zakresu przywództwa, komunikacji i współpracy w korporacjach. Realizowała duże projekty rozwojowe. Ma bogate doświadczenie w pracy
z przedsiębiorcami – przez kilka lat prowadziła szkolenia z komunikacji, coachingu, teamcoachingu i przywództwa oraz coaching indywidualny dla ponad 300 przedsiębiorców z Krakowa i Kielc.

Joanna zajmowała się też wdrażaniem i nadzorowaniem standardów bezpieczeństwa, komunikacją wewnętrzną w strategicznych dla firmy projektach, obsługą klientów. Obszary, w które angażowała się ze szczególną pasją dotyczyły kluczowych zmian organizacyjnych: zmiany kultury organizacji, postaw, wartości korporacyjnych, systemów motywacji i nawyków pracy.

Bywa wykładowcą na uczelniach warszawskich i krakowskich. Razem z Beatą Rycembel prowadzi Team Coaching Lab – akredytowaną przez ICF szkołę teamcoachingu. Udziela się w międzynarodowych organizacjach coachingowych (ICF) tworząc i dbając o utrzymanie wysokich standardów coachingu na świecie. Jest mentorem i akredytuje coachów na poziomie PCC i MCC dla International Coach Federation. Z pasją rozpowszechnia na rynku polskim transformacyjne podejście w coachingu i przywództwa. Buduje społeczność osób zainteresowanych pracą tą innowacyjną metodą.

© 2021 Amberstone Associates All rights reserved.