Izabela Bogumił

business coaching, neuroplastyczność, NVC

W pracy w roli coacha z kadrą menedżerską średniego i wysokiego szczebla korzysta ze swojego długoletniego doświadczenia pracy w środowisku biznesowym w międzynarodowych instytucjach finansowych. Bliski jest jej temat wyzwań związanych z realizacją indywidualnych i zespołowych celów strategicznych, rozwoju kompetencji, delegowania zadań, pełnienia nowych ról w organizacjach czy określenia ścieżki rozwoju.

Jeste także mediatorką w oparciu o Porozumienie bez Przemocy wg nurtu Marshalla Rosenberga (NVC). Prowadzi również warsztaty z empatycznej komunikacji.

Fascynuje ją neuroplastyczność mózgu i związana z tym praktyka przekształcania codziennych przeżyć w trwałe pozytywne zmiany sieci neuronalnej mózgu, aby budować i rozwijać wewnętrzne zasoby pewności siebie, siły i spokoju.

Jednocześnie jako psychoterapeutka Gestalt w trakcie szkolenia, kontynuuje naukę w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestaltposiadającym akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz EAGT (Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt).

© 2021 Amberstone Associates All rights reserved.