Bartosz Berendt

executive coaching, przywództwo, coaching sportowców

Bartek prowadzi coaching indywidualny i zespołowy dla liderów i zespołów wdrażających zmiany w organizacji. Pracuje w wyczynowym sporcie wspierając zawodników i drużyny w realizacji celów sportowych i pozasportowych.

Posiada doświadczenie w realizacji projektów pociągających za sobą strategiczne zmiany, obejmujące między innymi z tworzenie i wdrażanie strategii firmy, implementację systemów informatycznych, zmianę struktury organizacyjnej, restrukturyzację i optymalizację procesów.

Jest coachem akredytowanym (MCC) przez International Coach Federation (ICF), coachem i superwizorem akredytowanym przez Izbę Coachingu, obecnie prezesem Izby Coachingu oraz członkiem Zespołu ds. Psychologii Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Był prezesem zarządu polskiego oddziału ICF w kadencji 2011-2012.

Jest współtwórcą przywódczych programów rozwojowych, prowadzi warsztaty, superwizje i mentorcoaching dla doświadczonych coachów. W swojej karierze biznesowej sprawował funkcje kierownicze i dyrektorskie. Wspólnie z żoną prowadzi Equante – Fundację Nowych Możliwości. Okres od 2006 roku to rozwój praktyki coachingowej, w ramach której zrealizował ponad 3000 godzin coachingu, kilkadziesiąt warsztatów oraz prowadził wiele prelekcji i wykładów.

Coachingu uczył się u najbardziej doświadczonych polskich coachów, a swoją wiedzę pogłębiał na warsztatach międzynarodowych coachów takich jak Robert Dilts, Richard Bolstad, Sarah Peyton, Stephen Gilligan, Frank Farelly, Nick Kemp, John Wittington, Lionel Stapley, John Scherer, Amy Barnes, Kare Landfald, Miki Kashtan, Amy i Arnold Mindel.

© 2021 Amberstone Associates All rights reserved.