Anna Piosik

projektowanie rozwiązań, definiowanie strategii, team coaching, facylitacja

Projektantka produktów oraz doświadczeń klientów, certyfikowana moderatorka Design Thinking i facylitatorka warsztatów kreatywnych i strategicznych oraz certyfikowany Coach ICF ACC oraz certyfikowany Team Coach.

Pomaga zespołom biznesowym tworzyć wizję strategiczną i rozwiązania biznesowe wspierające doświadczenie klienta. Od 10 lat trenerka i facylitatorka, pracuje z zespołami wykorzystując narzędzia z metodyki design thinking, service design, strategic thinking oraz techniki facylitacji grup.

Jako coach wspiera zespoły w rozwoju umiejętności miękkich, w obszarze komunikacji i efektywnej współpracy, również w zespołach rozproszonych. Prowadzi programy coachingowe dla kobiet, wspierające je w rozwoju osobistym i wzmacnianiu w roli liderek.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Mukoid Communication Institute oraz Szkoły Coachingu Novo. Posiada certyfikację Design Thinking Moderator (DT Makers) i certyfikat Coacha Zespołowego i Grupowego Novo.

Annę wyróżnia pozytywna energia i zaangażowanie. Ma zmysł strategiczny i umiejętność przekładania wyzwań biznesowych na konkretną wizję i plan działania. Ceni sobie bliską współpracę z zespołami i możliwość odkrywania talentów indywidualnych, które wpływają na potencjał całego zespołu.

© 2021 Amberstone Associates All rights reserved.