Agnieszka Cyniak

coaching, mentoring, zarządzanie zmianą

Coach, mentor, konsultant biznesowy.

Agnieszka jest ekspertem w towarzyszeniu ludziom w procesie zmiany, wchodzenia w nową rolę i odkrywania tego, co w nich najpiękniejsze przy jednoczesnym zachowaniu szacunku i partnerstwa.

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie biznesowe na stanowiskach managerskich. Pracuje z zespołami sprzedażowymi i operacyjnymi. Aktywnie uczestniczy we wdrażaniu i realizacji celów strategicznych firmy, które służą zwiększaniu efektywności operacyjnej. Zarządza zespołem wielopokoleniowym o strukturze rozproszonej.

Agnieszka jest ambasadorem przywództwa i zarządzania opartego na partnerstwie biznesowym i zaufaniu. Wspiera ludzi w zmianie, pracując na ich talentach i mocnych stronach. Świetnie potrafi zarządzić sobą w czasie, docenia pracę zadaniową, opartą na celach krótko i długoterminowych. Jej pasją jest coaching i mentoring w biznesie, z ukierunkowaniem na obszary rozwojowe, przygotowywanie do nowej roli w strukturach organizacji, wzmacnianie kompetencji i umiejętności liderskich.

Jest certyfikowanym trenerem i facilitatorem metody DISC. Posiada też Certyfikat Trenera Mentalnego w Akademii Trenerów Mentalnych i posiada Certyfikat ukończenia Szkoły Liderów 'Wyższego Ja’ Jakuba B. Bączka. Razem z klientami w treningu mentalnym pracuje na budowaniem pewności siebie, odwagą do działania, radzenia sobie z porażkami i lękiem oraz nad uważnością i koncentracją.

Misją Agnieszki jest wspieranie ludzi w budowaniu pewności siebie i towarzyszenie im w zmianie.  

© 2021 Amberstone Associates All rights reserved.