Bartosz Berendt

executive coaching , przywództwo, sport

Bartek prowadzi coaching indywidualny i zespołowy dla liderów
i zespołów wdrażających zmiany strategiczne, organizacyjne i optymalizacyjne w biznesie. Ponadto pracuje w wyczynowym sporcie, wspierając zawodników i drużyny w realizacji celów sportowych i pozasportowych. Połączenie tych dwóch światów stanowi o jego wszechstronności i skuteczności jako coacha.
Jest coachem akredytowanym (MCC) przez International Coach Federation (ICF), coachem i superwizorem akredytowanym przez Izbę Coachingu, obecnie prezesem Izby Coachingu oraz członekiem Zespołu ds. Psychologii Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Był prezesem zarządu polskiego oddziału ICF w kadencji 2011-2012.
Jest współtwórcą przywódczych programów rozwojowych, prowadzi warsztaty, superwizje i mentorcoaching dla doświadczonych coachów. W swojej karierze binzesowej sprawował funkcje kierownicze
i dyrektorskie. Wspólnie z żoną prowadzi Equante – Fundację Nowych Możliwości. Okres od 2006 roku to rozwój praktyki coachingowej, w ramach której zrealizował ponad 3000 godzin coachingu, kilkadziesiąt warsztatów oraz prowadził wiele prelekcji i wykładów.
Coachingu uczył się u najbardziej doświadczonych polskich coachów,
a swoją wiedzę pogłębiał na warsztatach międzynarodowych coachów takich jak Robert Dilts, Richard Bolstad, Sarah Peyton, Stephen Gilligan, Frank Farelly, Nick Kemp, John Wittington, Lionel Stapley, John Scherer, Amy Barnes, Kare Landfald, Miki Kashtan, Amy i Arnold Mindel.