Małgorzata Sztejter

coaching, komunikacja, zarządzanie kryzysami i konfliktami

Małgosia jest doradcą biznesowym, mentorem i coachem. Łączy doświadczenie ponad 20 lat pracy w kierowniczych rolach w międzynarodowych firmach, z widzeniem człowieka w organizacji – jego dylematów i wyzwań związanych z rolą zawodową oraz wynikających z godzenia zadań zawodowych z życiem i rozwojem osobistym. Jej doświadczenie zawodowe ma dwa nurty: pierwszy związany z komunikacją, PR, marketingiem i rozwojem biznesu oraz drugi, związany ze strategią w zakresie HR, rekrutacją i rozwojem najwyższej kadry zarządczej oraz employer brandingiem.

Od ponad 20 lat pracuje w firmach doradztwa profesjonalnego, obecnie pełni rolę członka zarządu międzynarodowej kancelarii prawnej. Jej żywioł to wizja i strategia, komunikacja, budowanie relacji oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi. Kierowała zespołami marketingu i business development oraz HR. Zajmowała się badaniami satysfakcji klientów oraz analizą zadowolenia i oczekiwań pracowników. Współtworzyła strategię firm, kulturę organizacyjną i standardy obsługi klienta. Zainicjowała i wdrożyła program mentoringowy. Jest siódmą osoba w Polsce z certyfikacją EMCC Global na poziomie Senior Practitioner.

Doradztwem biznesowym zajmuje się od blisko 15 lat, praktykę mentoringową rozpoczęła w 2017 roku, a coachingową w 2018 (certyfikacja King Makers Academy).

We współpracy ceni partnerstwo i głębokie zaangażowanie, jest konkretna i analityczna. Cechuje ją wielka życzliwość wobec osób, którym towarzyszy w rozwoju i zmianie. Pobudza do autorefleksji, pomaga klientom dostrzec inną perspektywę, rozpoznać swoją moc i talenty, zweryfikować przekonania i utarte sposoby działania.