Małgorzata Sztejter

coaching, komunikacja, zarządzanie kryzysami i konfliktami

Małgosia jest doradcą biznesowym, coachem i mentorem. Łączy doświadczenie ponad 20 lat pracy w międzynarodowych firmach doradztwa profesjonalnego (PWC, CMS) w rolach zarządczych
z widzeniem człowieka w organizacji – jego dylematów i wyzwań związanych z rolą zawodową oraz wynikających z godzenia zadań zawodowych z życiem i rozwojem osobistym. Jej doświadczenie zawodowe ma dwa nurty: pierwszy związany z komunikacją, PR, marketingiem i rozwojem biznesu oraz drugi, związany ze strategią
w zakresie HR, rekrutacją i rozwojem najwyższej kadry zarządczej oraz employer brandingiem.

Jej żywioł to wizja i strategia, komunikacja, budowanie relacji oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi.

Jest certyfikowanym coachem Kingmakers Academy oraz brytyjskiej Academy of Executive Coaching. 

We współpracy ceni partnerstwo i głębokie zaangażowanie, jest konkretna i analityczna. Cechuje ją wielka życzliwość wobec osób, którym towarzyszy w rozwoju i zmianie. Pobudza do autorefleksji, pomaga klientom dostrzec inną perspektywę, rozpoznać swoją moc
i talenty, zweryfikować przekonania i utarte sposoby działania.