TOMASZ SŁAWIŃSKI, PCC

business coach, team coach, facilitator

Tomasz jest coachem biznesu, coachem zespołowym, facylitatorem. Przygotowuje liderów do objęcia nowych ról i towarzyszy im w zmianach. Wspiera rozwój komunikacji i kompetencji menedżerskich. Prowadzi interwencje kryzysowe i mediuje w sytuacjach konfliktowych.

Jest certyfikowanym coachem Gallup Strenghts Finder. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla liderów i menedżerów.

Tomasz zadaje dociekliwe pytania, stawia wyzwania, dzieli się doświadczeniami, narzędziami i technikami, które prowadzą liderów do osiągnięcia celów i wewnętrznej transformacji. Jego mocnymi stronami są empatia, umiejętność głębokiej i kompleksowej pracy z klientami oraz prowadzenia ich do trwałej zmiany.

Tomasz wszedł na ścieżkę coachingową po ponad 10 latach pracy jako solista operowy w Szwajcarii, w Opernhaus Zurich. Praca w międzynarodowym środowisku, w organizacji opierającej swój sukces na najwyższych standardach zarówno etycznych, jak i zawodowych, ukształtowała jego podejście do pracy, opierając je na sumienności i konsekwencji. Wieloletnia, codzienna współpraca z liderami światowej kultury i sztuki rozwinęły w nim ponadprzeciętny poziom wrażliwości, uważności, szybkości wnikliwej analizy
i twórczego myślenia daleko poza utartymi ścieżkami.

Jest trenerem coachingu w Kingmakers Academy oraz wykładowcą na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim.

© 2021 Amberstone Associates All rights reserved.