płk. Piotr Gąstał

przywództwo, odwaga, zarządzanie kryzysami

Doświadczony oficer. Były dowódca Jednostki Wojskowej GROM. Wiarygodny lider. Wychował co najmniej dwa pokolenia żołnierzy jednostek specjalnych.

Wspólnie z amerykańskimi siłami specjalnymi z Navy Seals i Army Special Forces uczestniczył w wielu operacjach i misjach, których celem była walka z terroryzmem i ochrona ludności cywilnej m.in. na Haiti, w b. Jugosławi, Kosowie i Iraku.

Zbudował Grupę Naprowadzania Lotniczego Wsparcia Ogniowego oraz Grupę Łodzi Bojowych GROM.

Wielokrotnie doradzał w sprawach bezpieczeństwa i terroryzmu Polskiemu Prezydentowi, Premierowi, Ministrom Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych.

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Bezpieczeństwa Narodowego, Naval Postrgraduate School Monterey w USA z zakresu zwalczania terroryzmu, polityki i strategii oraz wielu specjalistycznych kursów realizowanych za granicą.

Mistrz karate.

© 2021 Amberstone Associates All rights reserved.