Paulina Szczepańska

diagnoza i ocena kompetencji, executive/direct search

Konsultant direct search, liderka projektów wyspecjalizowana w rekrutacjach na stanowiska managerskie i eksperckie. Trener. Asesor w ośrodkach oceny i rozwoju.

Od blisko 10 lat realizuje procesy rekrutacyjne na wysoko wyspecjalizowane role związane z nowoczesnymi technologiami. Wspiera klientów w określeniu modeli kompetencyjnych, buduje strategię poszukiwań a także zarządza zespołem operacyjnym. Chętnie dzieli się również cenną wiedzą rynkową.

Od ponad 7 lat zajmuje się tworzeniem i wykorzystaniem zaawansowanych metod diagnozy kompetencji. Jest absolwentką, współtwórczynią i trenerką Akademii Kompetencji.

Razem z grupą managerów Amberstone Associates i klientów dba o rozwój kompetencji członków zespołów rekrutacyjnych. Jest współautorką modeli kompetencji w Amberstone Associates.

© 2021 Amberstone Associates All rights reserved.