Lider jako team coach – o rozwijaniu przywództwa w czasach kryzysu

Dlaczego współczesny lider musi być team coachem i co wynika dla niego z tej roli? Jak odnaleźć się w modelu przywództwa opartym na empatii i na rozwój jakich kompetencji warto postawić?

Światowy kryzys przywództwa?


Coroczne badania Gallupa „State of the Global Workplace” niezmiennie pokazują, że największym wyzwaniem dla firm jest zaangażowanie pracowników. Badania z 2022 roku wskazały, że zaangażowanych jest zaledwie 21% pracowników na całym świecie. W Europie to zaledwie 14%. Czy oznacza to, że współczesne przywództwo jest w kryzysie? Odpowiedź nigdy nie będzie jednoznaczna, bo i zaangażowanie nie zależy wyłącznie od jakości przywództwa, ale faktem jest, że rola lidera nigdy nie była tak złożona i wymagająca, jak obecnie. Liderzy działają pod ogromną presją. Muszą odnaleźć się w złożonym środowisku biznesowym, a także w obliczu kryzysu gospodarczego i jego konsekwencji, w tym kryzysie zdrowia psychicznego i samopoczucia pracowników.

Naturalna konsekwencja – elastyczność ról lidera


Wobec liczby nieprzywidzianych sytuacji, jakich doświadczają liderzy i ich pracownicy w swojej codziennej pracy, naturalną konsekwencją jest ewolucja i zmienność ról lidera. Z pozycji autorytetu i ekspertyzy w danej dziedzinie, które pozwalają znać odpowiedzi na merytoryczne pytania przechodzi on płynnie do roli motywującego partnera, który rozbudza tkwiący w pracownikach potencjał. Jednak dla wielu menadżerów, szczególnie przyzwyczajonych do tradycyjnego modelu przywództwa, zwrot w kierunku empatii, uważności, słuchania i rozumienia pracowników może być sporym wyzwaniem. Dlatego pierwszym krokiem w samorozwoju wobec tak trudnych okoliczności może być rozwój kompetencji team coachingowych.

Lider jako team coach – kompetencje przyszłości stały się rzeczywistością


W 2019 roku Herminia Ibarra, profesor z London Business School oraz Anne Scoular, współzałożycielka społeczności coachingowej – Meyler Campbell i autorka jednej z najbardziej znanych książek o coachingu biznesowym „Act like a leader, think like a leader”, napisały artykuł, który ukazał się na łamach Harvard Business Review. Autorki przekonują w nim, że przywództwo w stylu „command-and-control” („dowództwo i kontrola”) nie jest już opłacalne. I choć już wówczas ewolucja stylu przywództwa trwała od co najmniej dekady, to dziś, w 2023 roku, po doświadczeniu pandemii, w trakcie globalnych konfliktów i kryzysu gospodarczego, firmy w końcu biorą ich zalecenia na poważnie. Kim zatem jest lider – team coach? Jakie musi posiadać kompetencje i jak je rozwijać?

Team coach czyli kto?


Coaching coraz częściej staje się integralną częścią kultury organizacyjnej, bo to podejście przynosi firmie zauważalne korzyści. Jego siłą jest koncentracja na całym człowieku, a nie tylko na jego postawie w pracy. Coaching pozwala spojrzeć na członków zespołu poprzez pryzmat ich indywidualnych potrzeb i zasobów. W czasach, kiedy wellbeing stał się jednym z kluczowych priorytetów większości światowych organizacji, takie podejście ma szczególne uzasadnienie.

Jaką zatem rolę odgrywa w organizacji team coach i na ile jest to rola lidera? John Whitmore, były kierowca wyścigowy i ojciec coachingu biznesowego, mówi o uwalnianiu potencjału ludzi w celu maksymalizacji ich własnych wyników. Zamiast wydawać polecenia, lider musi odkrywać i zarządzać wewnętrznymi zasobami swoich ludzi. Ale we współczesnym biznesie na tym jego rola się nie kończy. Lider zespołu musi też zarządzać ogromną liczbą zmieniających się emocji, badać nastroje, rozwiązywać konflikty, a często przekształcać frustrację w motywację. Team coaching pozwala liderom tworzyć zespoły i zarządzać nimi, utrzymując ich wydajność na wysokim poziomie i podnosząc samoświadomość poszczególnych jego członków. A co równie ważne, dbać o dobre relacje i pozytywną atmosferę.

Lider jako team coach – rozwój przywództwa to rozwój indywidualnych kompetencji

Rozwój kompetencji liderów w zakresie team coachingu, który kieruje ich w stronę empatycznego, motywującego i wspierającego przywództwa, koncentruje się przede wszystkim na rozwoju szeregu dość nieoczywistych umiejętności. Wśród nich najważniejsze są:
• rozpoznawanie emocji własnych i emocji poszczególnych osób w zespole,
• zarządzanie emocjami swoimi i członków grupy,
• słuchanie i słyszenie zwerbalizowanych i niezwerbalizowanych potrzeb poszczególnych osób,
• zadawanie pytań,
• otwarte i szczere rozmawianie o trudnych tematach,
• udzielanie budującego i wspierającego feedbacku, który prowadzi do podniesienia samoświadomości,
• bycie „tu i teraz”, a więc umiejętność uważnej obecności z zespołem.

Te tzw. „miękkie” kompetencje są punktem wyjścia do budowania podstawowych jakości zespołu (por. P. Lencioni) – zaufania, pracy z wartościami, wzmacniania motywacji i zaangażowania, a także tworzenia kultury społecznego uczenia się – czyli wymiany informacji i dzielenia się wiedzą w ramach organizacji i poszczególnych zespołów. Jedną z ważniejszych zadań lidera jako team coacha, staje się także budowanie relacji z pracownikami i wspierania budowania więzi w zespole.

Jak stać się liderem, który jest team coachem?

Badania pokazują, że liderzy nadal podchodzą do opisywanej zmiany i elastyczności stylów przywództwa z nieufnością. Co więcej, kompetencje liderów w zakresie coachingu i team coachingu są nisko oceniane przez ich pracowników. Jeśli jednak chcą inspirować innych i skutecznie wzmacniać zaangażowanie, muszą znaleźć sposób na rozwój właściwych kompetencji. Najskuteczniejszym i najpewniejszym sposobem jest znalezienie szkoły team coachingu, która pozwoli w bezpiecznych warunkach przećwiczyć coachingowe techniki zarządzania. Najlepsze szkoły na rynku zapewniają superwizje, cieszą się dobrymi opiniami wśród alumnów oraz tworzą wokół siebie społeczność, która dodatkowo umożliwia uzyskanie wsparcia ekspertów i innych liderów.

Szczególnie w czasach kryzysu, których doświadczamy obecnie, rozwijanie liderów w kierunku umiejętności komunikacyjno-wspierających i team coachingu, może stanowić podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej i utrzymania najlepszych talentów na rynku.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej edukacji team coachingowej dla siebie lub menedżerów w Twojej firmie zgłoś się do Team Coaching LAB.

Możesz liczyć na:

  • kompleksowy program, który wyposaży Cię w umiejętności lidera-team coacha
  • prowadzące, które hojnie dzielą się swoim praktycznym wieloletnim doświadczeniem
  • buddy study z różnych branż i organizacji
  • materiały, które zabierasz ze sobą i towarzyszą Ci w dalszej pracy
  • superwizję
  • certyfikat ukończenia szkoły
  • 40 godzin sycnhronicznych do akredytacji coachingowej ICF

Uwaga – od niedawna ICF akredytuje także team coachów! Szczegóły znajdziesz tutaj.

blue

Author url : go to url

© 2021 Amberstone Associates All rights reserved.