Kinga Bloch

strategie HR, transformacja procesów, zarządzanie zmianą

Kinga to doświadczona liderka HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w doradztwie biznesowym Telcom/IT i nieruchomościach komercyjnych, posiadająca szeroką wiedzę na temat transformacji i optymalizacji procesów HR, w tym m.in. funkcji rekrutacyjnych w Polsce, regionie CEE i EMEA. Kinga to członkini wyższej kadry zarządzającej posiadająca doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii operacyjnych w organizacjach globalnych
o wysoko rozwiniętej strukturze.

Kinga posiada szeroką wiedzę z zakresu strategii HR, projektowania organizacji, w tym m.in. procesach przejęć przedsiębiorstw, restrukturyzacji i integracji. Ma doświadczenie
w tworzeniu EVP poprzez zarządzanie talentami i wynikami, pozyskiwanie i rekrutację talentów, HRIS i technologię, wrażliwość kulturową i programy relacji pracowniczych. Kinga posiada udokumentowane doświadczenie we współpracy z globalną i regionalną kadrą kierowniczą wyższego szczebla w zakresie strategicznego planowania zasobów ludzkich
i opracowywania programów zarządzania talentami w oparciu o cele biznesowe. Strategiczny doradca klienta i partner biznesowy z ugruntowanymi umiejętnościami rozwiązywania problemów.

Pełniła rolę dyrektora HR w takich firmach jak GTS Energis, Atos Group (odpowiedzialność
w regionie CEE) oraz Cushman & Wakefield (odpowiedzialność w regionie EMEA). Jej wykształcenie obejmuje Studia Podyplomowe z Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, tytuł magistra zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Warszawskim oraz licencjat z zarządzania przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie.

© 2021 Amberstone Associates All rights reserved.