Justyna Bukowska

diagnoza oraz ocena kompetencji, zarządzanie talentem

Ekspert HR, konsultant asesor, mentor z ponad 25 letnim doświadczeniem w biznesie bankowo-finansowym, IT, usług profesjonalnych, farmacji, FMCG oraz e-commerce. Swoje działania koncentruje na badaniu kompetencji i potencjału (wywiady i testy behawioralne, AC/DC); tworzeniu procesów rozwijania talentów
i sukcesji; budowaniu lub modernizacji procesów i narzędzi oceny (performance management), doradztwie kariery i outplacemencie oraz badaniu czynników zaangażowania pracowników.

Posiada akredytacje do prowadzenia analiz i udzielania informacji zwrotnej narzędzi: Harrison Assessment Systems, Hogan Assessment Systems, TalentQ Dimensions, Extended Disc.

Pracuje na co dzień w środowisku międzynarodowym.

© 2021 Amberstone Associates All rights reserved.