Anna Godlewska

coaching, komunikacja, efektywność osobista i zespołowa

Ekspert w zakresie budowania skutecznych zespołów, rozwijania kompetencji managerskich i wzmacnia komunikacji w organizacji. Praktyk biznesu, który potrafi przełożyć wiedzę i umiejętności na skuteczne działania. Inicjator zmian i proaktywnego podejścia
w działaniu. Trener, coach ICF, konsultant.

Annę wyróżnia pozytywna energia, doświadczenie biznesowe, elastyczne dopasowywanie się do różnorodnych osobowości oraz spójność w działaniu.

Od wielu lat pomaga firmom wzrastać, przy pełnym zaangażowaniu
i satysfakcji pracowników, a także osiągać swoje cele i być przygotowanym na wyzwania, ciągle zmieniającego się otoczenia biznesowego. Wzmacnia zespoły w budowaniu ich skuteczności
i efektywnej współpracy, poprzez zwiększenie zaufania i otwartości. Wnosi w życie firm organizację i plan.

Absolwentka Szkoły Zarządzania Trenerów MATRIK wg. metodologii NVQ (National Vocational Qualifications), Szkoły Coachów „The Art
& Science of Coaching” w Erickson College International.

Swoją pracę opiera na zaufaniu, szacunku i pełnej poufności. Jest osobą pełną entuzjazmu i zaangażowania, która zaraża swoje otoczenie pozytywną energią i jednocześnie otwiera nowe perspektywy działania.

© 2021 Amberstone Associates All rights reserved.