Your address will show here +12 34 56 78
Twój stategiczny partner w HR

 

Wsparcie strategiczne

Wspieramy osoby zarządzające celami  strategicznymi organizacji, dostarczamy im wiedzy, danych, informacji i rekomendacji dotyczących sprawności działania obszaru HR w realizowaniu strategii rozwoju. Audytujemy i wprowadzamy zasady controllingu personalnego, gdyż wiemy, że HR da się skrupulatnie policzyć.


Przykładowe działania:


• audyty efektywności procesów HR na tle praktyk rynkowych danej branży


• analizy obszaru HR w kontekście strategii rozwoju


• wdrażanie Controllingu personalnego


• budowanie lub uaktualnianie strategii personalnej

  • Text Hover