Your address will show here +12 34 56 78

Wsparcie strategiczne

Wsparcie strategiczne

Wspieramy osoby zarządzające celami  strategicznymi organizacji, dostarczamy im wiedzy, danych, informacji i rekomendacji dotyczących sprawności działania obszaru HR w realizowaniu strategii rozwoju. Audytujemy i wprowadzamy zasady controllingu personalnego, gdyż wiemy, że HR da się skrupulatnie policzyć.

KLIENT

Orlen SA
Samsung Polska


SPECJALIŚCI

Jan Kowalski


KONTAKT

Janina Nowak