Your address will show here +12 34 56 78
Wsparcie operacyjne

Wsparcie operacyjne

W drugim obszarze, mając już wiedzę, w jakim zakresie obszar HR może być wsparciem w realizacji celów strategii rozwoju, analizujemy, projektujemy i wdrażamy procesy, zapewniające efektywność w realizacji strategii HR. Wychodzimy z założenia ewolucyjnego, a nie rewolucyjnego, wierząc w to, że celem powinno być doskonalenie i uczynienie rentownym dotychczasowych rozwiązań.

THINK TANK
ROK

2016

SPECJALIŚCI:

Lory Jones, Balet Kinder