Maciej Remiszewski

strategia, komunikacja, rozwój biznesu

Konsultant, facylitator,  trener.  Tworzy strategie, facylituje spotkania i warsztaty kadry zarządzającej, doradza w zakresie sprzedaży i modeli operacyjnych zarówno korporacjom jak i start-upom.

Pracował m.in.  dla BCG, IBM, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania oraz Tooploox.

Ekspert merytoryczny w projektach strategicznych w ramach praktyki Technology Advantage wyspecjalizowany w zakresie zaawansowanej analityki i big data.

Wszechstronny, ciekawy świata lider. Eksplorator. Społecznik.